DZIEDZINY WYKONYWANYCH TŁUMACZEŃ

TŁUMACZENIA TECHNICZNE
I BUDOWLANE

np. instrukcje obsługi urządzeń, opisy budowy maszyn, dokumenty architektoniczne, opinie budowlane, wykresy techniczne, specyfikacje komputerów, dokumentacja samochodowa itp.

TŁUMACZENIA MEDYCZNE
I FARMACEUTYCZNE

np. karty zdrowia, opisy leków, ulotki farmaceutyczne, wypisy ze szpitala, zaświadczenia zdrowotne, dokumentacja przebiegu leczenia, opisy weterynaryjne itp.

TŁUMACZENIA PRAWNICZE
I SĄDOWE

np. akty zgonów, akty małżeńskie, akty urodzenia, dowody osobiste i inne dokumenty tożsamości, prawa jazdy, karty pobytu, umowy prawne, akty notarialne, orzeczenia sądowe, pozwy, pozwolenia itp.

TŁUMACZENIA WWW
I INFORMATYCZNE

np. aplikacje mobilne, lokalizacja oprogramowania, artykuły informatyczne, charakterystyki komputerów oraz urządzeń sieciowych itp.

TŁUMACZENIA BIZNESOWE
I HANDLOWE

np. bilanse finansowe, korespondencja handlowa i biznesowa, oferty produktów, rachunki zysków i strat, dokumentacja przetargowa, sprawozdania rynkowe itp.

TŁUMACZENIA TURYSTYCZNE
I ROLNICZE                

np. oferty biur podróży, ulotki marketingowe sanatoriów, publikacje turystyczne, opisy zabytków, dokumentacja rolnicza, opisy maszyn rolniczych itp.

TŁUMACZENIA ZWIĄZANE
Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

np. dyrektywy i rozporządzenia, regulacje prawne, akty i poprawki, przemówienia polityczne, oświadczenia państw członkowskich itp.

TŁUMACZENIA MARKETINGOWE
I REKLAMOWE

np. opisy reklamowe produktów, broszury branżowe, ulotki marketingowe, prezentacje produktowe itp – przy tego rodzaju tekstach zaleca się weryfikację przez native speakera

TŁUMACZENIA EDUKACYJNE
I PUBLIKACYJNE

np. podręczniki szkolne, książki instruktażowe, publikacje uniwersyteckie, artykuły prasowe i wydawnicze, materiały edukacyjne itp. – przy tego rodzaju tekstach zaleca się weryfikację przez native speakera

DODATKOWA WERYFIKACJA

Tłumaczenie jest sprawdzane
po tłumaczu przez weryfikatora

DOTRZYMUJEMY TERMINÓW

Tłumaczenia wykonujemy zawsze
w ustalonym terminie

BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW

Wszystkie przekazywane teksty
traktujemy jako poufne

DOŚWIADCZENI TŁUMACZE

Nasi tłumacze mają
co najmniej 5-letnie doświadczenie

Nasi klienci

Mamy wielu zadowolonych klientów, którzy chętnie do nas wracają.  Zachęcamy do sprawdzenia naszych referencji w zakładce "Zaufali nam".

Sprawdź też co sądzą o nas nasi tłumacze na naszym portalu Globtra!

Globtra